Как се пише: зарасна или зарастна?

 • Правилно е да се пише без тзарасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.
   
  Три дни ходех с извадено чене, а след това то зарасна накриво.
  Според поверието не бива да пипаш остри предмети на този ден, защото, ако се порежеш, раната няма да зарасне.

 • Съответният глагол от несвършен вид зараствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.
   
  Бяха изтекли две години от раздялата с Борис, но раната в душата ѝ не зарастваше.
  Счупената кост на Пол Гоген никога не зараства напълно и травмата му остава за цял живот.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.