Как се пише: зараствам или зарасвам?

 • Правилно е да се пише с тзараствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.
   
  Бяха изтекли две години от раздялата с Борис, но раната в душата ѝ не зарастваше.
  Счупената кост на Пол Гоген никога не зараства напълно и травмата му остава за цял живот.

 • Съответният глагол от свършен вид зарасна (с наставка -н-) обаче се пише без т.
   
  Три дни ходех с извадено чене, а след това то зарасна накриво.
  Според поверието не бива да пипаш остри предмети на този ден, защото, ако се порежеш, раната няма да зарасне.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.