Как се пише: застоялият или застоелият?

Правилно е да се пише застоялият, също и застоялия, застояли. Тази дума не се подчинява на правилото за променливото я.

В банята и кухнята има въздуховоди, които извеждат застоялия въздух, влагата и миризмите от апартамента.
Червеноперката обитава както течащи, така и застояли води.

Забележка: В източника са посочени само формите стоял, стояли. Те липсват в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.