Как се пише: завършек или завършък?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – завършек/завършък, мн.ч. завършеци/завършъци.

Логичният и очакван завършек/завършък на всяко обучение е дипломирането.
Според един от завършеците/завършъците на тази легенда, когато стигнала Луната, Чан’ъ била превърната в трикрака жаба.