Как се пише: здравноосигурителен, здравно-осигурителен или здравно осигурителен?

 • Правилно е да се пише слято – здравноосигурителен, също и здравноосигурителна, здравноосигурително, здравноосигурителни.
   
  Националната здравноосигурителна каса издава на всяко здравноосигурено лице здравноосигурителна книжка.
  С помощта на електронния калкулатор на сайта на НАП автоматично ще изчислите дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите по тях.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен