Как се пише: златистокафяв, златисто-кафяв или златисто кафяв?

 • Правилно е да се пише слято – златистокафяв, също и златистокафява, златистокафяво, златистокафяви.
   
  Златистокафявите листа на кестените бяха покрили тротоара.
  Котлетите се овалват в брашно и се пържат до златистокафяво.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна
   
  яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име. В словника е включена друга дума, образувана по същия модел – златистожълт.