За сайта

Сайтът „Как се пише?“ представлява онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език. Информацията е проверена в официални издания на Института за български език при БАН, които са меродавни, и е представена такава, каквато е, без да се коментират основанията за кодификаторските решения и тяхната адекватност на съвременната езикова практика. (Статиите в категориите Езикови казуси, Публична реч и Блог са изключение в това отношение – там са представени мнения по различни езикови проблеми.) Във всяка публикация са посочени източниците за нея. 

Всички статии са съобразени с Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. От 10.05.2024 г. неговото съдържание стана достъпно в интернет чрез БЕРОН. Официален правописен речник онлайн. Авторите му заявяват следното: „В БЕРОН са включени думите от хартиеното издание на Официалния правописен речник, като са отстранени забелязаните технически неточности. Добавянето на нова книжовна лексика ще се осъществява поетапно и ще бъде ясно обозначавано в словника на БЕРОН“. Въпреки това в момента всички 3691 статии, публикувани в „Как се пише?“, се сверяват с БЕРОН и в източниците се добавят съответните линкове.

Сайтът е създаден и се поддържа от Павлина Върбанова, доктор по български език. Нейни публикации по различни езикови проблеми може да прочетете в блога ѝ.

Благодарности на Гонзо за изграждането на сайта и постоянните технически грижи, на Ани и Мишел – за приятелската подкрепа, а също така на всички дарители, които ни помагат да обогатяваме съдържанието и да поддържаме Как се пише? във форма.