За сайта

Сайтът „Как се пише?“ представлява онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език. Информацията е проверена в официални издания на Института за български език при БАН, които са меродавни, и е представена такава, каквато е, без да се коментират основанията за кодификаторските решения и тяхната адекватност на съвременната езикова практика. (Статиите в категориите Езикови казуси, Публична реч и Блог са изключение в това отношение – там са представени мнения по различни езикови проблеми.) Във всяка публикация са посочени източниците за нея. 

Всички статии са съобразени с меродавния Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. Не е взето предвид съдържанието на Официален правописен речник на българския език. Глаголи С., БАН, Просвета, 2016 поради принципното несъгласие на авторката на сайта с езиковата политика на кодификатора и затрудняването на достъпа до неговите издания.

Сайтът е създаден и се поддържа от Павлина Върбанова, доктор по български език. Нейни публикации по различни езикови проблеми може да прочетете в блога ѝ.

Благодарности на Гонзо за изграждането на сайта и постоянните технически грижи, на Ани и Мишел – за приятелската подкрепа, а също така на всички дарители, които ни помагат да обогатяваме съдържанието и да поддържаме Как се пише? във форма.