Как се пише: нашироко или на широко?

Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – нашироко.   Точно тук реката вече се разливаше нашироко. Всички карат…

Как се пише: на юг или наюг?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно –…

Как се пише: черно-бял или чернобял?

Правилно е да се пише полуслято – черно-бял, също и черно-бяла, черно-бяло, черно-бели. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…