Как се пише: изцяло  или изцяло?

Когато представлява наречие със значение ’напълно, съвсем’, се пише слято – изцяло.   Именно ти преобърна изцяло живота ми. Сблъскваш се не…

Как се пише: задълго или за дълго?

Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – задълго.   Нямах намерение да отсъствам задълго от града. Ако задържаш…

Как се пише: присърце или при сърце?

Правилно е да се пише слято – присърце, когато думата представлява наречие. Най-често се употребява в следните съчетания: вземам/приемам присърце…