Как се пише: на глас или наглас?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно –…

Как се пише: вътрешноорганизационен, вътрешно-организационен или вътрешно организационен?

Това прилагателно име се пише слято – вътрешноорганизационен, също и вътрешноорганизационна, вътрешноорганизационно, вътрешноорганизационни, тъй като е образувано от съчетание на…

Как се пише: през ум или презум?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно –…