От кой род е съществителното име зомби?

Съществителното име зомби е от среден род; мн.ч. зомбита, членувана форма зомбито. С този костюм ще се превърнеш в страшно зомби. Единадесет хиляди души се маскираха като зомбита и яхнаха велосипедите в град Кий Уест, щата Флорида, в рамките на традиционния ежегоден фестивал.

Как се пише: вещта или веща?

Когато представлява членувана форма на съществителното име вещ, се пише вещта (вещ + определ. член та) – изговаря се с ударение на а.   Общо за всички случаи на грабеж е отсъствието на съгласие на владелеца за отнемане на вещта. Усещаше силата, скрита във вещта, която сякаш пулсираше между пръстите ѝ. Когато представлява форма за […]

Как се членува думата мед – медът/меда или медта?

Всъщност това са две съществителни имена с различно значение, които се различават и по род. Съществителното име мед е от мъжки род и се членува медът/меда, когато се отнася за пчелния мед.   Медът отдавна се използва от хората не само като храна, но и с лечебни цели. От олиото, меда, оцета и подправките се […]

От кой род е съществителното име тел?

Родът на съществителното име тел се колебае. Граматически правилни са и формите от мъжки род – телът, тела, телове, и членуваната форма от женски род – телта. После телът/телта слиза надолу, влиза във втората дупчица, изкарваме отдолу и усукваме двата края. Опънаха тънък/тънка тел покрай пътя, воденицата, оградите.

Как се пише: олтарът, олтара или олтарят, олтаря?

Правилно е да се пише олтарът, олтара. Съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я, но в думата олтар завършекът -ар не е наставка. Думата е заета от църковнолатински – altar. Олтарът обикновено е разположен в източната част на християнския храм. Отецът го хвана за дясната ръка, заведе го на амвона, остави го там […]

Как се пише: марината или маринатата?

В българския език има две различни думи, чиито граматични форми се преплитат. Думата марината, членувана форма маринатата, означава ’разтвор от оцет, зехтин, сол и подправки, с който се овкусяват месо, туршии и др.’. Думата е заета от италиански – marinata.   От олиото, меда, оцета и подправките се приготвя гореща марината, с която се заливат […]

Как се пише: ученият, учения или ученът, учена?

Правилно е да се пише ученият, учения – членувани форми на съществителното име учен. По произход то е минало страдателно причастие (от глагола уча) и затова се членува с -ият, -ия. Ученият общуваше само с гълъбите в парка и работеше усамотен в мрачната си лаборатория. Бях чел някъде, че мисловният процес на учения е своеобразна […]

Как се пише: Красавицата и Звяра или Красавицата и Звярът?

Правилно е заглавието на този филм/тази приказка да се изписва Красавицата и Звяра, тъй като Звяра е прозвище, а прозвищата от м.р. ед.ч. се пишат винаги с кратък член. Филмът „Красавицата и Звяра“ излиза на големия екран с участието на Ема Уотсън. Приказката „Красавицата и Звяра“ става известна във версията на Жан-Мари Льопренс дьо Бомон.

Как се пише: зетят, зетя или зетът, зета?

Правилно е да се пише зетят, зетя. Добре че зетят на съседа беше дошъл на гости, та бързо ни поправи компютъра. От десет години живея при зетя и дъщеря си – добре се грижат за мен и двамата.