Как се пише: мярна (се) или мерна (се); мярвам (се) или мервам (се)?

Формите мярна (се) и мерна (се) са дублетни. До 2016 г. правилна беше само формата мярна (се).   В тълпата мерна профила на Галя, която не беше виждал от години. Знам, че работиш дистанционно, но не е зле да се мернеш в офиса. Правилно е да се пише само мярвам (се).   Силуетите им ту […]

Как се пише: плясвам или плесвам?

Правилно е да се пише плясвам, също и плясваш, плясва, плясваме, плясвате, плясват. Изведнъж се плясвам по челото, защото се сещам, че съм оставила колата отключена. Финалът е ясен: всички плясват с ръце и се прегръщат. Правописът на тези форми се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при […]

Как се пише: сврени или свряни?

Правилно е да се пише сврени. А врабчетата, сврени из тръните, гледаха, трепереха и се чудеха. (Елин Пелин, приказки) Тримата останаха сврени в квартирата на Селдън чак до следобеда. (Айзък Азимов, „Прелюдия за Фондацията“) Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия […]

Как се пише: връхлетели или връхлетяли?

Правилно е да се пише връхлетели. Силните бури, връхлетели Западна Европа, нанесоха големи щети на реколтата от плодове и зеленчуци. Ако се съди по пораженията в града, враговете са връхлетели от всички страни. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава […]

Как се пише: редкостта или рядкостта?

Правилно е да се пише редкостта – членувана форма на думата рядкост. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия: 1) я се намира в сричка под ударение; 2) сричката […]

Как се пише: чешмяна или чешмена?

Двете форми са дублетни и може да се употребяват в книжовната реч: чешмяна/чешмена, също и чешмян/чешмен, чешмяно/чешмено, чешмяни/чешмени. Според източника, посочен по-долу, препоръчителната форма е чешмена. В езиковата практика обаче тази форма се среща много рядко, а в Българския национален корпус съотношението между употребите на чешмяна и чешмена е 72:3. Напълнете каната с чешмяна/чешмена вода […]

Как се пише: песъчинка или пясъчинка?

Правилно е да се пише песъчинка, мн.ч. песъчинки. Бурята беше помела и най-малката песъчинка по склоновете на хребета. Кристалите, образуващи бъбречните песъчинки или камъни, според химическия си състав се делят основно на оксалатни, фосфатни и уратни. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени […]

Как се пише: претърпени или претърпяни?

Правилно е да се пише претърпени. Законът разделя имуществените вреди на претърпени загуби и пропуснати ползи. Вместо да изпадате в униние, потърсете причините за претърпените неуспехи. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са […]

Как се пише: техен или тяхен?

Правилно е да се пише техен, също и техният, техния. Двамата купиха старата къща и скоро тя стана техен дом. В тази статия може да прочетеш повече за каракачаните и техния бит. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в […]

Как се пише: пресни или прясни?

Правилно е да се пише пресни, също и пресен. Най-добре си правете сок в домашни условия, като използвате пресни и добре узрели плодове. Трябва ми само един стрък пресен лук за рецептата, но ще се наложи да купя цяла връзка. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова […]