Как се пише: мана или манна?

Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата мана означава ’болест по растенията, главно…

Как се пише: рано или ранно?

Когато представлява наречие със значение ’в ранна утрин’, ’в началото на някакъв период от време’, ’преди определеното или обичайното време’,…