Как се пише: може ли или можели?

Когато представлява съчетание от може и въпросителната частица ли, се пише разделно – може ли. В тези случаи е възможно може ли да се замени с дали може. Най-често се употребява във въпросителни изречения.   Може ли да ми препоръчате козметичен салон в близост до офиса? (Дали може да ми препоръчате козметичен салон в близост […]

Как се пише: тиранти или тирант, тиранта?

Думата се употребява в множествено число – тиранти. Заета е чрез гръцки от италиански – tirante. Първите тиранти се захващали за панталона с копчета, а металните закопчалки били въведени през 1894 г. Наежен, с палци под тирантите, инспекторът крачеше напред-назад из стаята.

Как се пише: пека (се), пекат (се) или печа (се), печат (се)?

Правилно е да се пише пека (се), пекат (се), но печеш (се), пече (се), печем (се), печете (се). Глаголите от първо спрежение, чийто корен завършва на -к (пека, облека, тека, влека, река), запазват тази съгласна в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сегашно време. Обичам да ходя на море, но не и да се […]

Как се пише: (да се) отчаете или (да се) отчаяте?

Правилно е да се пише (да се) отчаете. Глаголът е от първо спрежение: (да се) отчая, отчаеш, отчае, отчаем, отчаете, отчаят. Преди да се отчаете, споделете проблема си с близък човек, на когото имате доверие. Ще отчаете човека с тези коментари – той очаква някой да го насърчи.

Как се пише: тенденции или тенденций?

Правилно е да се пише тенденции – форма за мн.ч. на тенденция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Свободни кройки, естествени материи и слънчеви цветове – това са част от модните тенденции за лятото. Тенденциите в икономиката, особено в енергийния сектор, са тревожни.

Как се пише: паунди или паундове?

Правилно е да се пише паунди – форма за мн.ч. на паунд. Думата е заета от английски – pound. В обращение са пуснати нов клас акции, оценени в тройунции злато, а не както беше досега – в долари, паунди или евро. Ако плащаш в паунди, Revolut автоматично ще тегли паунди; ако няма достатъчно наличност, ще […]

Как се пише: успокои (се) или успокой (се)?

Това са две различни форми на глагола успокоя (се). Формата успокой (се) (с ударение на втората гласна о) е повелителна (заповедна).   Първо успокой дишането, после ще мислим какво да правим. Много дълбоко приемаш нещата, успокой се. Формата успокои (се) (с ударение на и) е за 2 или 3 л. ед.ч. мин. св. време или […]

Как се пише: линии или линий?

Правилно е да се пише линии – форма за мн.ч. на линия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. По празниците пътуват много хора, затова са пуснати допълнителни автобуси по редовните линии. Линиите в графиката бяха толкова изчистени и резки, сякаш бяха нанесени с няколко замаха.

Как се пише: обичай или обичаи?

Когато се отнася за едно нещо, се пише обичай. Това е форма за единствено число.   Принасянето на курбан е много стар обичай при българите, който съдържа езически елементи. Тя имаше такъв обичай – да отказва категорично предложения за срещи, които ѝ се струваха дори малко подозрителни. Когато се отнася за две или повече неща, […]

Как се пише: стой или стои?

Това са две различни форми на глагола стоя. Формата стой (с ударение на о) е повелителна (заповедна).   Сега стой тук и си почивай. Не стой като истукан, а ела по-бързо да ми помогнеш! Формата стои (с ударение на и) е за 3 л. ед.ч. сегашно време.   Беше твърде изморен, за да стои прав. […]