Как се пише: Бог или бог?

Когато думата означава Бога в някоя от монотеистичните религии (християнство, ислям, юдаизъм и др.) или върховния Бог създател в политеистичните…