Как се съкращава квадратен метър?

Съкратено това словосъчетание се пише кв.м (без интервал) или кв. м (с интервал). Когато всички думи в едно словосъчетание са съкратени, се допуска между тях да няма интервал. По това време И.К. се сдобива с апартамент от 140 кв.м/кв. м и веднага го продава. Общата площ на поземления имот е 2287 кв.м/кв. м, от които […]

Как се съкращава град?

Съкратено тази дума се пише гр. (с точка). Съкращава се само пред съответното съществително собствено име. Местността Ормана се намира в землището на гр. Ямбол. Адресът на новия клон на медицинската лаборатория е гр. Котел, ул. „Раковска“ 2.

Как се пише съкратено заместник-кмет: зам.-кмет или зам. кмет?

Правилно е да се пише зам.-кмет, мн.ч. зам.-кметове. Когато се съкращават сложни съществителни имена, които се пишат полуслято, дефисът (малкото тире) се запазва: заместник-председател > зам.-председател; генерал-лейтенант > ген.-лейтенант, началник-управление > нач.-управление. Все още е рано да говорим за екопаркове и завод за преработване на отпадъци на територията на общината, заяви зам.-кметът. Общинският кмет Богомил […]

Как се съкращава час?

Когато означава време от денонощието, краткото означение на тази дума е ч. (с точка).   Луната ще залезе в 2 ч. и 15 мин. след полунощ. Влакът пристигна в 18 ч. и 26 мин. – точно по разписание. Когато означава мерна единица за време, краткото означение на тази дума е ч (без точка).   Ястието […]

Как се съкращават личните имена?

Личните имена се съкращават по няколко начина. Запазва се само първата буква на името, след която се изписва точка. Това е правилно дори когато буквата означава гласна и след нея следват съгласни (Иван, Евгени).   Д. – Димитър, Димана Е. – Емилия, Евгени И. – Иван, Ивелина К. – Калина, Константин Л. – Любомир, Лиляна […]

Как се пише: елтабло или ел. табло?

Правилни са и двата начина. Сложното съществително име елтабло, мн.ч. елтабла, се пише слято, защото е образувано от съкратено прилагателно име (ел < електрическо) и съществително име (табло). Във втория случай има не една дума, а словосъчетание, в което е съкратена първата дума (електрическо) – ел. табло, мн.ч. ел. табла (с интервал след точката). Установено […]

Как се съкращава изпълняващ длъжността?

Съкратено това словосъчетание се изписва и.д. (без интервал) или и. д. (с интервал). Инж. Дамян Дамянов е и.д./и. д. директор на Югозападното държавно предприятие, съобщиха от пресцентъра на институцията. Според Стефка Попова, и.д./и. д. кмет на община Септември, новият водопровод е незаконен.

Как се съкращава послепис?

Съкратено тази дума се изписва П.П. Може да се употребява също P.S. (от латински – post scriptum). Има един крем (забравих му името) в зелена тубичка, не е скъп, помага бързо да се махнат синините. П.П. Сетих се: троксевазин./P.S. Сетих се: троксевазин.

Оставя ли се интервал пред г. и год.?

Пред г. и год. (съкращения на година) се оставя интервал, както се оставя интервал пред всяка несъкратена дума. Иванка Христова става олимпийска шампионка по тласкане на гюле през 1976 г./1976 год. От 1998 г./1998 год. музикантът е хоноруван преподавател в НБУ.

Как се съкращава и така нататък?

Съкратено това словосъчетание се изписва и т.н. (без интервал) или и т. н. (с интервал). Когато всички думи в едно словосъчетание са съкратени, се допуска между тях да няма интервал. Моля за мнения, съображения, забележки и т.н./и т. н. Както има служители по линия на наркотиците, автокражбите и т.н./и т. н., така има и по линия […]