Кога се употребява всеки и кога – всекиго, всекиму?

В книжовната реч се употребява само формата всеки – независимо от синтактичната позиция на това местоимение (подлог, допълнение и др.), дали означава лице, дали е самостоятелно употребено и т.н. Внимавайте да не обучите кучето си така, че да е агресивно към всеки. Новият колега се старае да угоди на всеки, но е ясно, че това […]

В кои случаи се употребява никой и в кои – никого?

В книжовната писмена реч е задължителна употребата на различни граматични форми на това неопределително местоимение – в зависимост от синтактичната му роля. Разграничението важи в случаите, когато то означава лице и е употребено самостоятелно.  Когато изпълнява служба на подлог, се използва формата никой. В тези случаи думата може да се замени с той.   Досега […]

Как се пише: теб или тебе?

Двете форми са дублетни. Това са два варианта на дългата винителна форма на личното местоимение ти (кратката винителна форма е те). Промяната започва от теб/тебе. Радвам се, че съдбата ме срещна с теб/тебе.

Как се пише: мене или мен?

Двете форми са дублетни. Това са два варианта на дългата винителна форма на личното местоимение аз (кратката винителна форма е ме). За менe/мен цялата година е ваканция. За 90-дневната диета не ми обяснявай точно на менe/мен.

Кога се употребява който и кога – когото?

В книжовната писмена реч е задължителна употребата на различни граматични форми на това относително местоимение – в зависимост от синтактичната му позиция. Разграничението важи в случаите, когато то означава лице и е употребено самостоятелно. Когато изпълнява ролята на подлог в изречението, се използва формата който. В тези случаи думата може да се замени с той. […]

Кога се употребява някой и кога – някого?

В книжовната писмена реч е задължителна употребата на различни граматични форми на това неопределително местоимение – в зависимост от синтактичната му роля. Разграничението важи в случаите, когато то означава лице и е употребено самостоятелно. Когато изпълнява служба на подлог, се използва формата някой. В тези случаи думата може да се замени с той.   Едва […]

Кога се употребява кой и кога – кого?

В книжовната писмена реч е задължителна употребата на различни граматични форми на това въпросително местоимение – в зависимост от синтактичната му роля. Разграничението важи в случаите, когато то означава лице и е употребено самостоятелно. Когато изпълнява служба на подлог, се използва формата кой. В тези случаи думата може да се замени с той.   Кой […]