Как се пише: габърче, габарче, кабарче или кабърче?

Правилно е да се пише габърче, мн.ч. габърчета. Преди 2012 г. правилната форма беше кабарче.

Забоде с габърче картончето на вратата, заключи я и потегли за Рим.
Дърветата из София са се превърнали в табла за обяви и некролози, а телчетата, габърчетата и пироните се трупат година след година.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 206.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 394.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 352.

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: , , ,