Как се пише: кокошки носачки или кокошки-носачки?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – кокошки носачки, ед.ч. кокошка носачка, защото първото може да се членува: кокошките носачки.

Преди да започнат да отглеждат кокошки носачки, фермерите се питат коя е най-добрата порода.
Дневната дажба за кокошка носачка трябва да бъде 100 – 120 г концентриран фураж.