Как се пише съкратено заместник-председател: зам.-председател или зам. председател?

Правилно е да се пише зам.-председател, мн.ч. зам.-председатели. Когато се съкращават сложни съществителни имена, които се пишат полуслято, дефисът (малкото тире) се запазва: заместник-председател > зам.-председател; генерал-лейтенант > ген.-лейтенант, началник-управление > нач.-управление. Журналистът влиза в политиката направо като зам.-председател на партията. Зам.-председателите на Общинския съвет са декларирали готовността си да работят за интересите на гражданите.