Как се пише: йезуитски или езуитски?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: йезуитски/езуитски, също и йезуитска/езуитска, йезуитско/езуитско. Препоръчителна е употребата на йезуитски. Волтер получава образованието си в йезуитския/езуитския колеж „Луи льо Гран“ в Париж. След 1640 г. йезуитските/езуитските мисионери започват редовни посещения в селата на ирокезите.