Как се съкращава лев?

Съкратено тази дума се изписва лв. (с точка). Нужни са 3,5 млн. лв. за ремонт на стадиона в „Надежда“. Дадох на майстора 30 лв. – човекът си ги заслужи за добрата работа.