Как се пише: по дяволите или подяволите?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – по дяволите. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 липсва подяволите. По дяволите, къде съм си оставил телефона! На когото не му изнася, да върви по дяволите!