Как се пише: постна, постно, постни или посна, посно, посни?

Правилно е да се пише постна, постно, постни, постният, постния. Проверка на правописа при групите от съгласни -стн-/-сн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: постна/посна – постен, пости, има т, следователно се пише постна. Но: прекрастна/прекрасна – прекрасен, красив, няма т, следователно се пише прекрасна. Не обичам содени питки, […]