Как се пише: слязъл или слязал?

Правилно е да се пише слязъл. Ако в края на причастия (думи, образувани от глаголи) се колебаем между -ъл и -ал, правим проверка с формата за мн.ч.: слязъ/ал – слезли – гласната изпада, следователно се пише слязъл. Но: казъ/ал – казали – гласната се запазва, следователно се пише казал. Аполон слязъл бързо от Олимп, прескочил […]