Как се пише: стенд или стент?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата стенд, мн.ч. стендове, означава ’специално оборудвано място в сервиз или в завод за диагностика, регулиране или изпитание на машини или устройства’ или ’устройство за сглобяване или заваряване на метални конструкции’. Думата е заета от английски – stand.   В автосервиза има […]