Как се пише: стереотип или стериотип?

Правилно е да се пише стереотип, мн.ч. стереотипи. Думата има гръцки корени. Идеята на рекламата е да руши стереотипа как трябва да се държи или да изглежда една жена. Анкети сред децата показват, че още в предучилищна възраст те имат изградени негативни стереотипи за ромите.