Как се пише: съпротивявам се или съпротивлявам се?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Изиграхме равностоен мач и до последната минута се съпротивявахме/съпротивлявахме на противника. Коравината е свойството на твърдите деформируеми тела да се съпротивяват/съпротивляват срещу деформиране при приложена върху тях сила.