Как се пише: тук или тука?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на тук. Ивелина споделя, че се е върнала в родината си, защото тук/тука се чувства най-добре. При инфлация 4.9% и лихви около 4% за каква справедливост става дума тук/тука?