Как се пише: видео файл, видео-файл или видеофайл?

Правилно е да се пише разделно – видео файл, мн.ч. видео файлове, или слято – видеофайл, мн.ч. видеофайлове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно.

Видео файлът/Видеофайлът не може да бъде стартиран без подходящ кодек.
Този софтуер поддържа пакетна обработка на видео файлове/видеофайлове.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: видео контрол/видеоконтрол, видео сигнал/видеосигнал, видео филм/видеофилм.