Как се пише

Как се пише: задължителноизбираем, задължително-избираем или задължително избираем ?

Правилно е да се пише слято – задължителноизбираем, също и задължителноизбираема, задължителноизбираемо, задължителноизбираеми. Правописът на думата не е изрично нормиран, но тя е образувана по модела на свободноизбираем, чийто правопис е фиксиран.   Учебното помагало е предназначено за работа в часовете за задължителноизбираема подготовка по математика. Студентът може да премине на обучение по индивидуален план, […]

Как се пише: изваян или изваен?

Правилно е да се пише изваян, също и изваяна, изваяно, изваяни. Статуята „Давид“ на Микеланджело е изваяна от карарски мрамор. Някой дава ли си сметка колко дисциплина и лишения стоят зад изваяните тела на моделите?

Как се пише: охлювна, охлювно, охлювни или охлювена, охлювено, охлювени?

Формите са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – охлювна/охлювена, охлювно/охлювено, охлювни/охлювено, също и охлювния(т)/охлювения(т). Движеха се с охлювна/охлювена скорост и след половин ден се добраха до хижата. Бавно вдъхваме от соления въздух, оставяме водата да гали ходилата ни, събираме причудливи мидени и охлювни/охлювени черупки, снимаме морска звезда.

Как се пише: ултрачерен, ултра-черен или ултра черен?

Това сложно прилагателно име се пише слято – ултрачерен, също и ултрачерна, ултрачерно, ултрачерни. Сложните думи с първа част ултра се пишат слято. Екип от морски биолози е открил 16 вида ултрачерни риби, чиято кожа поглъща повече от 99% от светлината, попаднала върху нея. С ултрачерната спирала за мигли трябва да се внимава, защото не […]

Как се пише: за малко или замалко?

Правилно е да се пише разделно – за малко. Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Вчера паднах по стълбите и за малко щях да си разбия главата. В компанията на приятели се чувстваше добре и поне за малко забравяше за тревогите си.

Как се пише: оповестен или уповестен?

Правилно е да се пише оповестен, също и оповестена, оповестено, оповестени. Оказа се, че данните в оповестената информация са силно преувеличени. Резултатите от проверката на язовирите в Русенска област ще бъдат оповестени през ноември.

Как се пише: финансово-икономически или финансовоикономически?

Правилно е да се пише полуслято – финансово-икономически, също и финансово-икономическа, финансово-икономическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (финансов и икономически < финанси и икономика). Идеите за промяна в данъчното облагане са пореден пример за непоследователната политика във финансово-икономическата сфера. Трима независими външни експерти ще изготвят […]

Как се пише: пропилени или пропиляни?

Правилно е да се пише пропилени. Тези години може и да изглеждат пропилени, но на мен ми дадоха ценни уроци. Изпълваше го дълбока тъга за пропилените усилия и изгубените позиции. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише […]

Как се пише: толтакса, тол-такса или тол такса?

Правилно е да се пише слято – толтакса, мн.ч. толтакси, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Министър Караджов настоява тировете да плащат толтакса за второстепенните пътища. Основните искания на протестиращите превозвачи са свързани с размера […]

Как се пише: научнофантастичен, научно-фантастичен или научно фантастичен?

Това прилагателно име се пише слято – научнофантастичен, също и научнофантастична, научнофантастично, научнофантастични, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – научна фантастика. Произведенията на Станислав Лем са неразделна част от историята на научнофантастичната литература. Първите два сезона на научнофантастичния сериал „Седморката на Блейк“ са излъчени в България в средата на […]