Как се пише: акушер-гинеколог или акушер гинеколог?

Това сложно съществително име се пише полуслято – акушер-гинеколог. Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (между тях може да се вмъкне съюзът и).

Ако се раздаваха награди за най-добър акушер-гинеколог, Вие щяхте да получите първа.
Петата национална конференция на акушер-гинеколозите от доболничната помощ започва утре в Пловдив.