Как се пише: алилуя или алелуя?

Правилно е да се пише алилуя. Думата е заета от гръцки (ἀλληλούια), но корените ѝ са в староеврейски.

Алилуя, алилуя! Той се връща към живот, връща се!
Така беше сега и така щеше да бъде винаги, алилуя!