Как се пише: анион или анийон?

Правилно е да се пише анион, мн.ч. аниони. Думата е заета чрез руски от английски или френски, но има гръцки корени – ἀνίον.

Анионът е йон, който е натоварен с отрицателен електричен заряд.
Сумата от концентрациите на анионите и катионите във водата се дефинира като солесъдържание.