Как се пише: автентичен или афтентичен?

Правилно е да се пише автентичен, също и автентична, автентично, автентични. Думата е заета чрез руски (автентичный) от латински (authenticus) или гръцки (αὐθεντικός).

Временно Българското национално радио ще излъчва само класическа музика, джаз и автентичен фолклор.
Тази партия в момента няма нищо общо с автентичното дясно.
Консултирай се с нумизмат дали монетите са автентични, или не са.