Как се пише: беритба или беридба?

Правилно е да се пише беритба. Думата има корен бер- и наставка -итба, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им.

Младите градинари често занемаряват ягодовите насаждения след приключването на беритбата.
Земеделските производители очакват беритбата на гроздето да започне в края на септември.