Как се пише: бесът или бясът?

Правилно е да се пише бесът, беса и когато думата означава заразна болест, и когато означава ’демон’.

Бесът е остро заразно заболяване, което засяга централната нервна система.
През 1901 г. Ремлингер и сътрудниците му изолират вируса на беса.
И колкото по-живо си припомнях моя живот в лаврата, по-силно ме душеше бесът.
След молитвата преподобният Теодор заспал и видял в съня си беса, който приел вид на светъл ангел.