Как се пише: бидейки или бъдейки?

Правилно е да се пише бидейки деепричастие от глагола съм.

Бидейки част от културното наследство, възрожденските сгради заслужават да получат по-голямо внимание от страна на общинското управление.
Прочее, преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки.