Как се пише: биоикономика или био икономика?

Това сложно съществително име се пише слято – биоикономика, защото е образувано от съкратено прилагателно име (био < биологична) и съществително име (икономика).

Биоикономиката може да помогне на Европа да съживи селските райони.
Преминаването към биоикономика и оползотворяването на биовъзобновими суровини е ключово за дългосрочен интелигентен и екологосъобразен икономически растеж.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например биогориво, биоенергетика, биоинформатика.