Как се пише: биоземеделие или био земеделие?

Това сложно съществително име се пише слято – биоземеделие, защото е образувано от съкратено прилагателно име (био < биологично) и съществително име (земеделие).

Въпреки милионите за биоземеделие, които е отредила ЕК за България, едва 0.5% от обработваемата земя у нас реално се използва за тази цел.
Разходите в биоземеделието са с около 30 – 35% по-високи от разходите на останалите фермери.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са фиксирани други думи, образувани по същия модел, например биогориво, биоенергетика, биоинформатика.