Как се пише: бизнес партньор, бизнес-партньор или бизнеспартньор?

Правилно е да се пише разделно – бизнес партньор, мн.ч. бизнес партньори, или слято – бизнеспартньор, мн.ч. бизнеспартньори. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно.

Ако бизнес партньорът/бизнеспартньорът ви е чужденец, е необходимо да се запознаете с културата на общуване в неговата страна.
Очакваме нашите бизнес партньори/бизнеспартньори да предприемат необходимите стъпки за идентифициране и оценка на риска в своите вериги за доставки.