Как се пише: благословена, благословено, благословени или благословенна, благословенно, благословенни?

Правилно е да се пише с едно нблагословена, благословено, благословени, благословеният, благословения. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното благословен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно н.

Според една легенда младежът се озовал в „благословено от Бога място“.
Чарли добре осъзнаваше, че малцина на тази земя са благословени като него.