Как се пише: бледорозов, бледо-розов или бледо розов?

 • Правилно е да се пише слято – бледорозов, също и бледорозова, бледорозово, бледорозови.
   
  В бледорозовата си рокля, дълга до земята, изглеждаше крехка и нежна.
  Дръвчето беше обкичено с бледорозови цветове.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, вечнозелен