От кой род е съществителното име боязън?

Съществителното име боязън е от женски род; членувана форма боязънта.

Желаеше любовта ѝ, но боязънта, че няма да срещне взаимност, го възпираше да признае чувствата си.
Изпитваше силна боязън от водата, но трябваше да я преодолее, за да премине на другия бряг на реката.