Как се пише: целостта или цялостта?

Правилно е да се пише целостта – членувана форма на цялост.

Целостта на управляващата коалиция пак е под въпрос заради промените в Конституцията.
Константин Драгаш се признава за васал на Мурад I с цел да запази целостта и обособеността на Велбъждското деспотство.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В целосттà не е изпълнено първото условие – променливото я се намира в неударена сричка.