Как се пише: ценност или ценост?

Правилно е да се пише ценност, мн.ч. ценности.

В моралната сфера водеща ценност е доброто, в познавателната – истината, в естетическата – красотата, в правото – справедливостта.
Хората крият пари и ценности предимно в библиотеките, в гардеробите, под дюшеците.
Това е проект за липсващата духовност, деградиращите ценности, криворазбраните идеали и изгубената културна идентичност.