Как се пише: чатал или четал?

Правилно е да се пише чатал. Думата е заета от турски – çatal.

Когато мерите вътрешната дължина на панталона, трябва да започнете точно от чатала и да следвате вътрешния шев.
В много европейски езици названието
вилица произлиза от латинската дума furca, която означавачатал, разклонено дърво“.