Как се пише: черепно-мозъчен, черепномозъчен или черепно мозъчен?

Правилно е да се пише полуслято – черепно-мозъчен, също и черепно-мозъчна, черепно-мозъчно, черепно-мозъчни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (черепен и мозъчен).

Сътресението на мозъка е най-често срещаната закрита черепно-мозъчна травма.
След направената операция черепно-мозъчното налягане би трябвало да се нормализира.