Как се пише: Черешова задушница или Черешова Задушница?

С главна буква се пише само първата дума – Черешова задушница, тъй като това представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата задушница е съществително нарицателно.

В съботата преди Петдесетница вярващите почитат паметта на починалите си близки – тогава е Черешова задушница.