Как се пише: чешки или чехски?

Правилно е да се пише чешки, също и чешка, чешко. Когато наставката -ски се свързва с основа, завършваща на х, съгласната с от наставката изпада, а съгласната х се променя в ш: чех + -ски > чеш-(с)ки > чешки.

Чешкият културен център организира детски дни, посветени на анимационния герой Къртичето.
Сред видните чешки дисиденти са Вацлав Хавел, Иржи Кратохвил, Ян Урбан, Лудвик Вацулик.