Как се пише: данък или данак?

  • Правилно е да се пише данък, мн.ч. данъци.
     
    Режимът на облагане с данък върху недвижимите имоти е регламентиран в Закона за местните данъци и такси.
    Плащането на данъци или осигуровки може да стане по електронен път.

  • В българския език има и дума данак, но тя се употребява много рядко. Означава ’отраснало и отбито мъжко теле’.