Как се пише: държава членка или държава-членка?

 • Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – държава членка, мн.ч. държави членки, защото първото може да се членува: държавата членка.
   
  Юнкер коментира, че Европейският съюз никога няма да изгони държава членка.
  Това е сигнал за всички държави членки, че НАТО държи на чл. 5, който съдържа клауза за взаимна защита.

 • Ако към думата членка има пояснения, конструкцията, която започва с членка, се превръща в обособена част, затова се отделя с отварящо тире и затварящо тире или запетая.
   
  България е единствената държава – членка на Европейския съюз – без регламент за частния фалит.
  България е единствената държава – членка на Европейския съюз, без регламент за частния фалит.
   
  Република Северна Македония уведоми държавите – членки на ООН – за новото си конституционно име.
  Република Северна Македония уведоми държавите – членки на ООН, за новото си конституционно име.